Twee workshopwinnaars

Vorige keer blogde ik over de Kunst van het verliezen. Maar soms kun je ook gewoon winnen. Daarom had ik twee kaarten voor de workshop over Actiekaarten ter beschikking gesteld.

Tijdens de IAF-conferentie had ik een roze doos voor visitekaartjes:
Foto-op-01-07-13-om-16.25

winnaar workshop Actiekaarten

Daar heb ik eerste winnaar uit getrokken, Eugene Boeldak, van harte gefeliciteerd!

De tweede winnaar is de lezer met de volgende motivatie:

Ja, wij hebben een mooi vak en daarin lijken methodes voor de hand liggend, vanzelfsprekend en eenvoudig. Wie verder kijkt en iets van mensen denkt te weten, beseft dat juist over die methodes is nagedacht, gewikt en gewogen. De actiekaart is zo’n methode. Ze doet recht aan de pluriformiteit van ons mensen, aan de verschillende leerstijlen die wij hebben, aan het je prettig en veiligvoelen in een omgeving waar je bent geplaatst. Ieders eigenheid komt geheel tot zijn recht.
Omdat ik volgende keer niet alleen wil ‘kleien’, niet die outcast wil creëren die buiten de groep komt te staan, maar omdat ik wil ervaren hoe het is om recht te doen aan ieders talent. Door werkelijk de kwaliteit van een ieder te waarderen en te laten inzetten komen plannen te leven en mensen tot bloei en dat geldt ook voor de facilitator zelf. Die is tenslotte ook een mens.

Het is Willem de Smalen, ook van harte gefeliciteerd!

Wil je ook winnen? Dan heb ik goed nieuws. Want iedere trainer is van harte welkom op 28 september 2013. Locatie is centraal in Nederland. Op mijn kosten train ik je een hele dag.