Thema-intervisie

Bureau 5 voor 9 heeft een unieke benadering waarbij een inhoudelijk thema gecombineerd wordt met de intervisie. Hierdoor worden de intervisiebijeenkomsten effectiever en interessanter voor de deelnemers. Elke bijeenkomst beslaat 3 ½ uur.

Deze bijeenkomst is verdeeld in 2 blokken:

  • thema: gericht op het verbeteren van de voorbereiding en uitvoering van bijeenkomsten en vergroten van het zelfinzicht aan de hand van psychologische modellen, communicatiemodellen of managementmodellen.
  • intervisie: verbeteren professioneel handelen naar aanleiding van een werkvraag. Hierbij wordt regelmatig een andere intervisiewerkvorm gebruikt die de deelnemers kunnen gebruiken op andere momenten en bijeenkomsten.