Studiedagen

Begin je studiedag goed met een interactieve lezing. Grote groep geen bezwaar ☺

Onderwerpen in onderling overleg. Veel gekozen:

  • activerend opleiden
  • leerstijlen
  • breinleren
  • nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs