Meervoudige intelligenties

Zo krijg je al je deelnemers op het puntje van hun stoel!

Tijdens lessen en trainingen wordt er vaak veel verteld, uitgelegd en gediscussieerd. Sommige deelnemers zitten op het puntje van hun stoel en zijn helemaal op dreef, terwijl anderen afhaken en verlangend naar de pauze uitkijken. Je signaleert dit gedrag. Zijn deze mensen dan niet gemotiveerd of kunnen ze het niet volgen? Je betrekt hen erbij, vraagt of alles duidelijk is, of “het nog gaat”. Je zorgt voor afwisseling in werkvormen , maar toch ...

De theorie van de “Meervoudige Intelligenties”, kortweg MI, van Howard Gardner komt tegemoet aan de verschillen tussen mensen. Elk mens is op een andere manier getalenteerd of intelligent, en dat bepaalt zijn voorkeuren voor bepaalde activiteiten. Zo kan iemand bijvoorbeeld taalslim, rekenslim, sociaal slim of muziekslim zijn.

Bij deze workshop leren de deelnemers de intelligenties te herkennen en te benutten. Het effect van het inzetten van MI is dat alle deelnemers zich aangesproken en uitgedaagd voelen. Door in te spelen op hun voorkeursintelligentie(s) leren ze makkelijker en méér. Bovendien ontwikkelen mensen zich breder door via hun sterke kanten de minder sterke intelligenties aan te spreken

Met de kennis van de Meervoudige Intelligenties kunnen zij de variatie in werkvormen in de les vergroten, beter differentiëren en hebben zij kans op een hoger leerrendement van hun deelnemers.

Resultaat

Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers:

  • 8 intelligenties herkennen op basis van de bijbehorende kenmerken
  • MI en werkvormen koppelen
  • de theorie van MI toepassen in een opleidingssituatie

 

Een van de leukste workshops om aan deel te nemen!