Leergang didactiek voor (startende) hbo-docenten

De Leergang Activerend Opleiden is een praktijkgerichte vakopleiding op posthbo-niveau voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs.

De leergang richt zich op het verwerven van didactische en pedagogische vaardigheden en geeft hen de kennis en tools om jouw studenten effectief te begeleiden in het leerproces. Daarbij krijgen de deelnemers een enorme bagage van verschillende activerende werkvormen. Het ervaren en bespreken van deze werkvormen is de rode draad in de Leergang. Docenten die deze opleiding met goed gevolg afronden krijgen een diploma voor Pedagogische Didactische Vaardigheid.

Bureau 5 voor 9 werkt volgens de normen van de gecertificeerde opleiding van Edufit. Deze opleiding is officieel erkend door CPION. Om te slagen voor deze opleiding zullen examens door Edufit worden afgenomen. De Leergang Activerend Opleiden is daarmee een voorloper zijn in de markt.

Gezien het interactieve karakter van de opleiding, kunnen maximaal 8 docenten per groep deelnemen. De groep bestaat uit beginnende docenten. Mogelijk hebben deze docenten enige ervaring in het lesgeven (tot enkele jaren), maar zij hebben geen uitgebreide didactische scholing gehad. Zij beschikken wel over voldoende en up-to-date vakkennis.

Alle docenten zullen minilessen en andere opdrachten uitvoeren tijdens de bijeenkomsten. De groepsgrootte faciliteert optimale persoonlijke oefenmogelijkheden en het leerrendement.

Testimonials

Schermafbeelding 2016-07-16 om 01.56.12'De Leergang Activerend Opleiden is voor mij op het juiste moment gekomen. Ik heb een uitstekende vertaalslag naar mijn docentschap kunnen maken, waarbij ik mijn manier van doceren op een actieve manier en actieve uitvoering heb aangepast.'

Koos Reitsma, docent Hanzehogeschool Groningen

 

Schermafbeelding 2016-07-16 om 02.03.35'Ik dacht dat mijn lessen al heel gevarieerd en actief waren. Gedurende de LAO bleek echter dat er nog veel te leren viel. Leuke en zeer nuttige opleidingen, vanaf les 1 handvatten aangereikt gekregen om meteen in je lessen te gebruiken. Veel geleerd op een leuke manier. Top! En de complimenten voor Titia!'

Reina de Raad, docent Hanzehogeschool Groningen

 

Schermafbeelding 2016-07-16 om 02.08.59'Met enige reserve begon ik aan de cursus, zou het wel echt leuk, relevant en leerzaam zijn? Dat was het zeker, ik heb me geen moment verveeld en heb al doende veel geleerd. De cursus en coaching van Titia zorgen dat ik niet alleen zelfverzekerder voor de klas sta, maar dat ik mijn lessen op veel gebieden heb kunnen verrijken, met andere werkvormen, organisatievormen en verdere digitalisering. Een echte aanrader!'

Sijbren Hogewerf, docent AVANS Breda

Schermafbeelding 2016-07-16 om 02.15.17'De Leergang Activerend Opleiden is een inspirerende opleiding, met een gefundeerde didactische visie en praktisch toepasbaar. Dankzij het model van ervaringsleren kan ik op een eenvoudige manier verschillende leerstijlen bedienen en meer variatie aanbrengen in mijn werkvormen. Deze opleiding heeft mij echt geholpen in mij professionele ontwikkeling als docent!'

Johan Heijink, docent Hanzehogeschool Groningen

Schermafbeelding 2016-07-16 om 02.25.49

‘Titia van der Ploeg heeft mij op een inspirerende wijze laten nadenken over activerend opleiden. Titia creëert snel een veilige leeromgeving. Dat doet zij met humor en oprechte interesse voor de ander. Tijdens de cursusdagen word je uitgedaagd om in beweging te komen. De mooi ingerichte cursus zorgt voor een directe koppeling met jouw eigen praktijk. Dat maakt leren leuk en effectief. Ik maak actief gebruik van de waardevolle technieken en handvatten die zijn aangereikt om een ander te helpen in diens leerproces.’

Remco van den Berg, docent Hogeschool Inholland

Programma en inhoud

De leergang is duaal van opzet. Cursusdagen en leren op de werkplek wisselen elkaar af. Daarbij richten wij ons op de meest voorkomende beroepstaken van docenten in het beroepsonderwijs of bedrijfsopleidingen. Uiteraard spelen we tijdens het cursorische deel en tijdens de begeleiding in op de praktijksituatie van de deelnemers.

Deze opleiding bestaat uit 11 cursusdagen en een examen.

In de leergang Activerend Opleiden worden vijf beroepsrollen van docenten beschreven, met bijbehorende competenties. De vijf competenties worden uitgebreid behandeld en getoetst op verschillende manieren.

Beroepsrollen

De docent als

  • ontwikkelaar van onderwijs:Competentie 1 Ontwikkelen
  • uitvoerder van onderwijs: Competentie 2 Lesgeven
  • begeleider: Competentie 3 Begeleiden
  • beoordelaar van leerprocessen: Competentie 4 Toetsen
  • professional: Competentie 5 Professionaliseren

De competenties die bij de Leergang Activerend Opleiden zijn geformuleerd:

  • Ontwikkelen: Op methodisch en didactisch verantwoorde wijze ontwikkelen van onderwijseenheden, lesplannen en bijbehorende materialen
  • Lesgeven: Op verantwoorde en stimulerende wijze een onderwijsprogramma uitvoeren binnen verschillende situaties en settings in de praktijk
  • Begeleiden: Taakgericht en persoonsgericht stimuleren, coachen en adviseren van de deelnemers om de kans op positieve resultaten en persoonlijke ontplooiing te vergroten
  • Toetsen: Op methodische wijze de opbrengsten en kwaliteit van de onderwijsactiviteiten, de resultaten van de deelnemers, de transfer naar het werkveld en het rendement van de opleiding onderzoeken
  • Professionaliseren: Op basis van zelfreflectie, literatuur, gewijzigde onderwijsprogramma’s of nieuwe (wetenschappelijke) inzichten onderhouden en bevorderen van eigen deskundigheid en zorg dragen voor professionalisering van beroep en werkveld.