Intervisietechnieken

Leren van en met elkaar

Werken en leren wordt steeds vaker gecombineerd. En terecht, want in de praktijk blijkt pas hoe het geleerde in een training vorm krijgt. Het is niet altijd makkelijk om efficiënt en effectief om te gaan met lastige situaties. Dan kan een blik van een professionele buitenstaander soms enorm helpen. Maar ook van elkaar kunnen medewerkers veel leren.

Intervisie is een gestructureerde manier om met collega’s te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Intervisie, mits goed vormgegeven en begeleid, biedt waardevolle ondersteuning voor medewerkers. Zij worden zich bewust van de effecten van hun handelen, en zullen, de begeleiding van collega’s verbeteren. Daarnaast draagt goede intervisie bij aan hun persoonlijke groei. Door reflectie op eigen handelen, het geven van feedback en ondersteunen van elkaar maken de deelnemers een leerproces door om hun functioneren te versterken.

Programma en inhoud

  • Introductie en kennismaking
  • Wat is intervisie? (definitie, doel, verschil met supervisie en meer)
  • Hoe begeleid je intervisie? (structuur, procesbewaker, valkuilen)
  • De beste intervisiemethoden
  • Praktijk: oefenen met intervisie
  • Afsluiting

Resultaat

Na afloop van deze bijeenkomst zijn de deelnemers in staat om:

  • Het belang van intervisie na te vertellen en het basisproces te beschrijven
  • Intervisie op een correcte en productieve manier te begeleiden
  • Intervisie volgens diverse methoden uit te voeren.

Uitvoering

De training bestaat uit twee dagdelen. Er is geen speciale voorbereiding vereist.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 personen.

Alvast een voorproefje? Lees dan de blog over intervisie.