Oud en nieuw: van OHP naar…

Lucifers als trainingshulpmiddel, het was een spelvorm die ik vijfentwintig jaar geleden leerde in te zetten. En het is nog steeds een prima instrument om veel- en weinigpraters in je groep in kaart te brengen en hen inzicht te geven in hoe zij willen en kunnen communiceren.
Met de inzichten over de werking van het brein in relatie tot leren is het lucifersspel een geweldig hulpmiddel: de lichamelijk kinesthetische intelligentie wordt geprikkeld (je mag er aan zitten), visueel en logisch mathematisch, want er wordt met aantallen verhoudingen gewerkt. Destijds wist ik wel dat het werkte, nu weet ik veel beter waarom.

Dit alles schoot door mijn hoofd toen ik voor mezelf naging wat er in 25 jaar is veranderd in het trainen en wat er is gebleven. Het rollenspel is een van de vormen die nog steeds uitstekende diensten bewijst, al heet het nu soms simulatie en zijn er allerlei alternatieven op het thema.

Soms doen we dezelfde oefeningen als voorheen met onze deelnemers, alleen dan in veel minder tijd dan er destijds voor stond. Zo beschrijft Karin de Galan in haar boek De successpiraal, dat alleen gaat over rollenspellen, dat je maar beter snel kunt ingrijpen als iemand de fout in gaat, om hen daarna direct het gewenste effectieve gedrag te laten oefenen. En dat past ook weer bij de nieuwste inzichten over brein en leren.

Iets dat vroeger zo belangrijk is, en nu staat te verstoffen in menig trainingslokaal is de OHP, ofwel de overheadprojector. Ik herinner me nog dat ik bij een gespecialiseerd bureau dia’s liet maken en helemaal onder de indruk was van hoe knap ze dat toch konden maken. En nu moet ik oppassen dat ik niet elk scherm aanzie voor een smartboard. Want schrijven blijf ik doen, op board maar ook op flap. Want hoe papierloos we door het leven willen gaan: op een flap kun je modellen laten ontstaan, successen oogsten en overzicht houden. Want een powerpoint met mooie beelden en passende muziekjes wil ik ook niet meer missen. En je kunt er via de smartphone van de deelnemers mooie polls op houden.

Wat werkt voor jou (niet meer)?
Deel je bespiegelingen over onderwijsinnovatie van een kwart eeuw.