Recensie Mindmappen voor Vlaamse bibliotheken

Jurgen Demeester schreef deze recensie over Mindmappen voor Vlaamse bibliotheken

Mindmappen, slimmer informatie verwerken en onthouden

Titia van der Ploeg

Methodes om te studeren, samen te vatten, te structureren, … zijn van alle tijden, maar uiteindelijk werd je vroeger wat in het diepe geworpen hieromtrent. Dank zij de vader van de mindmap, psycholoog en auteur Tony Buzan, wordt een techniek aangeboden die velen al geholpen heeft teksten en ideeën te structureren. Mindmappen heeft dus als bedoeling een overvloed aan informatie (om te studeren of te presenteren) in een schema te gieten met lijnen, vertakkingen, kernwoorden en eventueel tekeningen zodat je die informatie vlot kan verwerken en onthouden, dit alles vertrekkend uit een centraal woord of tekening. Voor de mindmapadepten is de traditionele manier van samenvatten onoverzichtelijk en papierverspilling. Het mindmappen kan met apps op de computer, of met de losse hand. Het concept is dus vooral bedoeld voor bijvoorbeeld lesgevers, trainers, auteurs, consultants, journalisten, studenten, leerlingen, …

Dit boekje van Van der Ploeg geeft een handleiding in het mindmappen. Trouw aan het concept van mindmappen, is het boek zelf ook kleurrijk, schematisch en gestructureerd. De ervaring leert dat bij veel andere boeken over mindmappen de bladspiegel allesbehalve de inhoud weerspiegelt: doorlopende teksten, kleurloos, onoverzichtelijk. Niet bij Titia van der Ploeg dus. De hoofdstukjes bestaan uit (een beperkt stukje) theorie, heel praktische en prettige opdrachtjes, schematische uitwerking van die opdrachten (‘instructie’), omzetting naar de praktijk (‘hoe ga je te werk?’). Dit alles gelardeerd met tips, voorbeelden van mindmaps, tekeningen, do’s-and-don’ts, een overvloed aan symbolen en iconen. Mooi meegenomen zijn de 5 extra oefeningen op het einde, een verwijzing naar de verzorgde website van van der Ploeg en ook de uitnodiging de schrijfster te mailen als je met vragen of suggesties zit. Dit laatste is geen loze belofte want zelf kregen we heel snel antwoord op onze mail.

Mindmappen is een verzorgd ogend boekje in A5-formaat, met een stevige kaft, glanzend kwaliteitspapier en prettige lay-out. De taal is eenvoudig, helder en gevat.

Het concept mindmappen kan ontegensprekelijk een schitterende tool zijn voor wie moeite heeft teksten te ordenen of samen te vatten of voor wie vaak gesproken teksten moet kunnen noteren, en ontevreden is met de traditionele werkwijzen. En het boek Mindmappen is hier zeker een mooie leerschool in. Na het lezen van en werken met het boekje ben je wellicht een gedegen mindmapper, omdat van der Ploeg haar enthousiasme weet over te dragen op de lezer en ons weet te overtuigen van het praktische nut van mindmappen. Het is duidelijk dat ze zelf een volleerd mindmapper is en dat straalt dus ook af op haar boek. Nu, opgelet: mindmappen is een vaardigheid en elke nieuw te verwerven vaardigheid vergt doorzetting en inspanning. Het is dus echt een doe- en werkproject, geen gemakkelijk leesboekje waarna je op je dooie gemakje kan beginnen mindmappen.

Kwalitatieve beoordeling *** tot ****

Moeilijkheidsgraad II