KWR informatiepagina

Beste deelnemer aan het MD-traject,

Op deze plek vind je informatie en werkbladen behorende bij het MD-traject. De informatie wordt na elke trainingsdag aangevuld. Mocht je zelf artikelen willen delen via deze pagina, neem dan even contact op via titia@5voor9.com.

Zodra je op een link (paars in de tekst) drukt, word je direct ‘doorgeschakeld’ naar het betreffende document. Klik je daarop, dan ontvang je direct de download van het betreffende bestand in je downloadmap.

Veel plezier met nalezen en voorbereiden!

Vriendelijke groeten van
Linda van der Wal en Titia van der Ploeg

VOORBEREIDING TRAINING 9 SEPTEMBER 2021

Beste collega-teamleider,
Hierbij nodig ik je uit deel te nemen aan het vervolgtraject dat 9 september van start gaat op een externe locatie. Welke locatie dit zal zijn, hoor je later. Reserveer de hele dag voor deze training.
Het eerste gedeelte van het traject stond in het teken van verbinden met elkaar en met je team, met een focus op leiderschapsstijlen. In vier dagdelen hebben jullie informatie uitgewisseld en een aantal modellen aangereikt gekregen.
Daarnaast hebben jullie buiten de plenaire sessies om contact gehad met je maatje en intervisiegroep. Aan het eind heb je de gelegenheid gehad voor een 1-op-1-gesprek met de trainsters.

Nu is het moment daar om te verdiepen. Tijdens de eerste trainingsdag starten we met een terugblik en vooruitblik. Zorg dat je goed voorbereid bent. Dat betekent dat je paraat hebt (gekoppeld aan je rol als teamleider):

  • 3 dingen die je anders bent gaan doen of waar je extra aandacht aan hebt besteed de afgelopen periode. 
  • 2 resultaten die je geboekt hebt
  • 1 aandachtspunt/wens om (verder) te groeien in deze rol.

Na de lunch gaan we werken met casuïstiek uit de praktijk. Het thema is professionele gespreksvoering. Hiervoor gaan we in twee groepen uiteen, elk met een trainer en trainingsacteur. Zorg dus dat je ook een casus in gedachten hebt om mee te oefenen. In de bijlage vind je een hulpmiddel om je voor te bereiden op de beïnvloeding in een tweegesprek tussen jou en een van je teamleden. 

Tijdens de andere twee trainingsdagen mag je leerzame confrontaties verwachten, verdieping op thema’s en modellen, een filosofische wandeling en een vertaling naar de praktijk. De rol van de trainers verschuift van meer faciliterend naar trainend. Ik hoop dat je er echt voor kunt en wilt gaan. Hoe meer je deelneemt, hoe meer het jou en daarmee KWR gaat opleveren.

Vriendelijke groet, Maaike Scholten


PS Als je nog zoekt naar de meerwaarde van dit traject voor jouw specifieke situatie, neem dan contact op met Linda (Linda@trainingenadvies.com) of Titia (titia@5voor9.com) voor een persoonlijke afstemming en/of advies.

Blok 4: Worldcafé over strategisch (time)management en wat verder ter tafel komt.

Intervisie toolkit

Blok 3: DISC & Dashboard

Je kunt ter voorbereiding gratis een DISC-test doen. Deze voorbereiding is optioneel.

Blok 2: Teamanalyse en leiding geven op afstand

De hand-out van dag 2 bestaat uit de modellen voor teamanalyse:

  • model (dys)functionerend team Patrick Lencioni
  • model teamwiel van Vroemen
  • model teameffectiviteit (SN)
  • model situationeel leiding geven van Hershey en Blanchard

Het tweede deel van de hand-out gaat over leiding geven op afstand.

Blok 1: Situationeel leiding geven

Zorg dat je krijgt wat je nodig hebt 🙂