Bureau 5 voor 9

We helpen professionals binnen organisaties zich ver(der) te ontwikkelen op persoonlijk of didactisch vlak.

De missie is mensen met meer plezier, gemak en grip te laten functioneren in hun eigen vakgebied.
Dit doen we via training, coaching en andere begeleiding en producten als boeken en Actiekaarten. Resultaat is dat deelnemers instrumenten hebben om het geleerde in praktijk te brengen. Zij zijn bovendien gemotiveerd en in staat dit daadwerkelijk te doen.
We zijn een communicatie- en trainingsbureau, dat staat voor een frisse start. Vijf voor negen is immers het begin van de dag. De filosofie van het bureau is denken vanuit mogelijkheden van mensen en organisaties en gelegenheid bieden om kwaliteiten te ontwikkelen. Talentmanagement.

Bureau 5 voor 9 biedt aan:
 • activerend opleiden: speciaal voor trainers, (hbo-)docenten en onderwijsontwikkelaars.
  Het aanbod varieert van losse themaworkshops van een halve dag tot een jaaropleiding
 • communicatietrainingen
  (o.a. samenwerken, feedback, persoonlijke uitstraling, presenteren)
 • individuele coaching, thema-intervisie (op aanvraag)
 • mindtrainingen
  (o.a. mindfulness, snellezen, mindmappen)
 • persoonlijke inspiratieworkshops
  (o.a. omgaan met emoties, patronen doorbreken, creativiteit)
 • dagvoorzitter of spreker (ook te boeken via Zijspreekt)
 • faciliteren bijeenkomsten

Heeft u interesse uit het aanbod of een specifieke vraag?
Neem dan persoonlijk contact op of via het contactformulier.


Visie Activerend Opleiden

Bureau 5 voor 9 heeft veel ervaring op het gebied van Activerend Opleiden. Er zijn meer dan 20 workshops en opleidingen rond het thema activerend opleiden: workshops over basisdidactiek, verdiepende didactiek en activerende werkvormen, een- en meerdaagse trainingen over het ontwikkelen en/of uitvoeren van activerend onderwijs en een tiendaagse leergang voor (startende) docenten in het hbo-onderwijs.

De visie op Activerend opleiden berust op zeven pijlers:
 1. werken vanuit een fundament
 2. gebruik maken van breintips
 3. ervaringsleren als basis
 4. variatie in werkvormen
 5. benutten van verschillen
 6. motiveren en stimuleren
 7. toetsen van resultaten

Daarnaast beoordelen wij docenten/trainers op hun didactische competenties en coachen ze om het lesgeven te verbeteren.