Weg met trainerstress: een lijst met oplossingen

image010-e1397596156102
Brainstormen over trainerstress en oplossingen bedenken

Zes trainers deelden hun kennis en ervaringen om elkaar tips te geven waarmee je trainersstress kunt verminderen. Locatie was Regardz La Vie in Utrecht, inhoud kwam van Titia van der Ploeg van Bureau 5 voor 9 en de deelnemende trainers. Doe er je voordeel mee.

Stressbron: Weinig respons van deelnemers
o Gebrek aan veiligheid

o Gebrek aan motivatie

o Trainer is te hard aan het werk

Oplossingen

o Doorvragen: ik signaleer x, klopt het dat? Eventueel afspraken maken hoe verder

o Preventie: iedereen welkom heten, ook erkennen dat mensen gestuurd zijn

o Besef: het is spannend voor de deelnemers, heb geduld met wachten op antwoord

o Lach vriendelijk, zeg niets, kijk uitnodigend, ga zelf zitten

o Niet aanwijzen

o Niet veroordelen of stempel drukken op de groep

(wees een OEN = open, eerlijk en nieuwsgierig)

o Laat groep in subgroepen werken

o Geef aan beschikbaar te zijn om vragen 1-op-1 te bespreken

Stressbron: Dominante en/of aanvallende deelnemer
o Is het misschien de aard van het beestje? (niet persoonlijk)

o Is het iemand die al pratend o Check: is het een testvraag? Vraag: twijfel je aan mijn kennis? Of heb je iets toe te voegen dat mededeelnemers ook kan helpen?

Oplossingen

o Check: is het een showvraag? Sommige mensen hebben graag het podium. Kun je ze gunnen (maar niet de hele tijd)

o Check: is het een vraag? Misschien wil de persoon iets vertellen.

o Blijf bij jezelf, jij bent oké (en deelnemer ook). Zeg: fijn dat je zo enthousiast bent, en geef vervolgens aan dat je ook anderen het woord wilt geven

o Zeg: ik heb je gehoord en maak een afbakenende beweging

o Weet dat sommigen denkend praten/pratend denken

o Benut wat er gebeurt als voorbeeld (bij bijv. communicatie/feedback/assertiviteitstrainingen)

o Niet negeren

o Geef mensen individuele opdrachten

o Neem de leiding in Roos van Leary (boven-samen)

Stressbron: Mijn collegatrainer…
o zendt te veel,

o neemt het over, oordeelt

Mogelijk is je collega overenthousiast, bezorgd dat je iets vergeet of zelf onzeker

Oplossingen

o Geef feedback (ik hoor, zie.., effect op mij.., graag wil ik..)

o Formuleer wat je wel wilt, en niet wat je niet wilt

o Zet humor in, gebruik een codewoord, bijv Pipo

o Bereid de inhoud voor, en ook de taakverdeling en ook de samenwerking

o Evalueer ook de samenwerking

o Soms tijdens de training je plaats terugpakken

o Soms afscheid nemen

Stressbron: Je bent niet tevreden over je eigen handelen als trainer
Ben je misschien perfectionist of lovejunk?

Oplossingen

o Maak een bewuste keuze:

1. Doe ik er iets mee, wil ik het afronden

2. Laat ik het erbij, het was niet belangrijk genoeg

3. Zorg ik ervoor dat me dit een volgende keer niet gebeurt, wat heb ik ervan geleerd

Stressbron: Verwachtingen deelnemers stemmen niet overeen
o Soms heb je als trainer andere info dan je deelnemers

o Opdrachtgever houdt zich niet aan de afspraak

Oplossingen

o Vragen naar verwachtingen, checken informatie die zij en jij hebben gehad

o Erkennen dat het vervelend voor ze is

o Bij crisis: kijken of je samen een oplossing kunt vinden die gedragen wordt door de groep

o Een grapje maken (bijv als deelnemers een slabbetje moesten meenemen van de baas: misschien denkt hij dat we kwijlen, maar als je dat niet doet mag je ‘m gerust in de tas laten)

o Grenzen aangeven: dit probleem kan ik niet voor jullie oplossen. Wat ik wel kan… Of vandaag kan ik wel met jullie A, B, C. Dat kun je altijd gebruiken

o Commitment vragen

Algemene tips tot slot:
o Als je tijd wilt bewaken of besparen: maak mindmaps voor overzicht.

o Ken je locatie: zoek vooraf een locatie die is ingericht op trainers (standaard beamer etc), met goede ruimtes met daglicht en met prima verzorging. Regardz!

o Deelnemers zijn veel gemotiveerder als ze zelf mogen kiezen of ze bijvoorbeeld alleen of samen een opdracht willen uitvoeren en zeker als ze zelf mogen kiezen uit verschillende soorten opdrachten. Met Actiekaarten kun je dit heel gemakkelijk doen. Bijkomend voordeel: je deelnemers zijn aan het werk en jij geniet van een kopje koffie. Weg trainerstress!

o Bedenk: je bent een mens met alle goede eigenschappen en gebreken en dat is prima. Wees mild en open naar de groep en zeker ook naar jezelf!

BOEKEN EN SPELLEN
Actiekaarten verminderen trainerstress

Wat zijn jouw tips? Deel ze met ons in het vak hieronder. Wil je ook een keer deelnemen aan een praktijksessie of is er een onderwerp dat je wilt inbrengen? Laat het ons weten, zodat we met elkaar het vak steeds leuker en beter maken.

P.S. Half mei kun je deelnemen aan het derde weekend voor trainers met ambitie.

1 reactie

  1. […] Wil je weten wat we als oplossingen hebben bedacht? Lees dan over stressbronnen, oorzaken en oplossingen. […]