Juryrapport verkiezing Trainer van het jaar 2014

nobtra_logo (1)

trainer_van_het_jaar_2014

September 2014

Voor de titel Trainer van het Jaar 2014 zijn voor een aantal kandidaten voordrachten en aanbevelingen ontvangen. Alle ingezonden stukken zijn nauwgezet bestudeerd. De jury heeft zich niet beperkt tot het ingezonden materiaal. Ook andere beschikbare openbare informatie over de kandidaten is meegewogen, zoals hun websites en profielen en activiteiten op sociale media.

De Trainer van het jaar 2014 is..

De jury heeft gekozen voor Titia van der Ploeg, T-N. Voor de verkiezing van Titia van der Ploeg tot Trainer van het Jaar 2014 gaven de volgende argumenten de doorslag:

 • Titia is in haar werkwijze een voorbeeld voor andere collegae: ze is adaptief naar nieuwe ontwikkelingen en zet verworven kennis en kunde snel om naar methoden die vervolgens ten goede komen aan deelnemers in haar trainingen. Volgens bijdragen van deelnemers is ze ook een levend voorbeeld van practice what you preach. In haar gebruik van veel verschillende werkvormen doet ze een appèl op verschillende zintuigen en zorgt daarmee dat alle leerstijlen van deelnemers bediend worden. Uit aanbevelingen blijkt overduidelijk dat haar enthousiasme en energie een zinvolle bijdrage leveren aan het leerproces van deelnemers. Door haar werkwijze lukt het haar om deelnemers te boeien en uit te dagen en scherp en aandachtig te houden.
 • Titia draagt bij aan de ontwikkeling van andere trainers en is daarin ambitieus en gepassioneerd. Ze heeft haar kennis en ervaring van de afgelopen jaren vervat in haar eigen methode: IMPACT. Een deelnemer omschrijft het als volgt: een methode voor trainers en docenten die hen helpt om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de mensen die getraind worden. Ook vernemen wij uit de bijdragen dat Titia makkelijk kennis deelt via allerlei media en fora, artikelen, boeken en andere publicaties.
 •  Titia is naast trainer ook auteur en ondernemer. Ze is zichtbaar, schrijft veel artikelen en organiseert events of is er aanwezig als spreker/begeleider. Zodoende verrijkt ze het veld. Haar keuze om zich blijvend te verdiepen in het vak en haar ervaringen om te zetten naar artikelen, publicaties en boeken wordt door de jury zeer gewaardeerd.
 • Ten slotte is de jury onder de indruk van haar gedrevenheid, enthousiasme en energie. In vrijwel alle bijdragen die de jury heeft ontvangen wordt op de een of andere manier wel melding gemaakt van karakteristieken als “inspirerend”, “betrokken”, “warm”, “energiek” en “sensitief”. Voor ons als jury is dit een duidelijk signaal dat Titia in staat is uitstekend aan te sluiten op de beleving en behoeften van haar deelnemers of toehoorders.

De jury is blij met Titia van der Ploeg als Trainer van het Jaar 2014, ziet uit naar haar verdere bijdragen aan ons mooie vak en wenst haar daarbij veel succes.

Namens de jury,

Bert van Dijk MHD, voorzitter.

De jury bestond uit de zeven leden van het NOBTRA-bestuur:

 • Bert van Dijk, trainer, schrijver en opleider van trainers, jury-voorzitter
 • Maarten Hoogslag, coach en trainer communicatie
 • Hanneke Janzen, trainer communicatie
 • Wessel Schulte, Learning & Development ondernemer
 • Mieke Tummers, trainer
 • Adelka Vendl, psycholoog

Procedure benoeming Trainer van het Jaar

De Stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers NOBTRA kiest met ingang van 2012 jaarlijks een Trainer van het Jaar.

De doelstelling van de benoeming Trainer van het Jaar is onderdeel van de meer algemene NOBTRA-doelstelling om trainers te (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, en ook te inspireren en te binden. Door elk jaar een trainer te presenteren die er echt uitspringt, werkt het NOBTRA aan het gestalte geven van een voorbeeld van wat wij voor ogen hebben als het gaat om de kwaliteit van het vak. Het beroep is aan snel veranderende eisen onderhevig en door elk jaar een voorbeeld te presenteren, wordt die verandering mede zichtbaar gemaakt.

Voorwaarden

Volgens het reglement voor deze verkiezing (zie nobtra.nl/reglement-trainer-van-het-jaar) dient de uitverkorene te voldoen aan ten minste de volgende voorwaarden:

1. De kandidaat moet minimaal voldoen aan de criteria van NOBTRA voor erkenning als Trainer-NOBTRA®.

2. De kandidaat moet door iemand worden voorgedragen en de voordracht moet worden gesteund door ten minste vier anderen.

3. Onder de personen die de kandidaat voordragen dan wel de voordracht steunen moeten ten minste drie verschillende opdrachtgevers en twee collega-trainers zijn, die allen een andere organisatie of onderneming vertegenwoordigen.

4. Aangezien de jury de voordrachten vooral beoordeelt op argumenten, dienen de voordracht en steunverklaringen te zijn voorzien van goede motivering.

Behalve naar deze voorwaarden kijkt de jury naar de mate waarin het werk van de kandidaat bijdraagt aan de kwaliteit van het vak trainer in ons land.

3 reacties

 1. Titia op 29 oktober 2014 om 17:39

  bloos 2. Louise op 28 oktober 2014 om 22:16

  Wow Titia, wat geweldig… Heel hartelijk gefeliciteerd en ik begrijp die mensen van de jury wel! 3. Constant Coolsma op 8 oktober 2014 om 19:57

  Wat een goede keuze lijkt me dit van de jury. In de omschrijving van alle kwaliteiten van Titia herken ik haar h-e-l-e-m-a-a-l. Zij verdient de titel en reken er maar op dat ze dat blijft waarmaken!