24 juni: Natuurlijk faciliteren IAF-conferentie

De jaarlijkse IAF-conferentie is voor iedereen die te maken heeft met de onwikkelingen van deze moderne tijd – duurzaamheid, burgerparticipatie, het nieuwe werken, faciliterend leiderschap, etc. – en die wil ontdekken welke bijdrage faciliteren voor hem kan bieden. Met de workshop ‘Werkvormen uit de natuur’ draag ik graag een steentje bij aan het thema van…

Lees meer